Wolne Miasto Osternhook

Ustrój: Władzę sprawuje Sztab Miasta Osternhook, delegowany przez Kompanie.
Herb: Czarny orzeł na czerwonym tle.

Opis

Dominujące miasto i stolica regionu, położone na północy kontynentu u ujścia rzeki Dunr. Jego armia, podzielona na oddziały zwane Kompaniami, cieszy się prestiżem tak zdyscyplinowanej i sprawnej, że na całym Świecie są chętni do ich wynajęcia. Kompanie szkolą tutaj swoje siły, a także odpoczywają pomiędzy kontraktami. Najlepsi żołnierze Kompanii są werbowani do M.ANT.I.KO.R.A.- Mobilnej Antykryzysowej Interwencyjnej Kompanii Reagowania Alarmowego. “Mantikory” to oddział specjalny, słynący z licznych brawurowych akcji na tyłach nieprzyjaciół.

Warunki Naturalne

Teren jest pagórkowaty i górzysty, w większości porośnięty lasem stykającym się bezpośrednio z Przeklętą Puszczą. Na wschodzie lasy przechodzą stopniowo w stepy. Klimat biorąc pod uwagę położenie geograficzne dość łagodny – choć zimy potrafią być mroźne, lato bywa bardzo gorące i długie. Ujście rzeki Dunr jest długie i stopniowo przechodzi w wąską zatokę o klifowym wybrzeżu (znacznie jednak niższą od fiordów takich jak np. na Ragovar).

Historia

Pierwszymi mieszkańcami tej ziemi byli uciekinierzy, szukający na bezludziu schronienia przed prawem lub nadmiernym feudalnym wyzyskiem. Przybywali m.in. z Antalii, choć nie tylko. Żyjąc w ciągłym zagrożeniu ze strony ragovarskich wikingów, zaczęli organizować się w wojskowe wspólnoty utrzymujące warowne osady. Największa z nich, Osternhook, z czasem objęła władzę nad pozostałymi. W ciągu kolejnych lat Osternhook wzmocniło swą armię o kolejne Kompanie różnych rodzajów wojsk, które z czasem za sowitą zapłatę wzięły udział w wojnach od Zachodnich Polis, aż po Góry Północne. Powstał też Sztab zajmujący się nie tyle rządami w Mieście (choć tym również) co pośredniczeniem w zawieraniu umów między Osternhook a władcami potrzebującymi usług żołnierzy najemnych. Do miasta popłynął strumień pieniędzy pochodzących z intratnych kontraktów, a Kompanie Osternhook dzięki doskonałej organizacji i szkoleniu zyskały sławę niezwyciężonych. Niejednokrotnie też ich oficerowie pełnili funkcje mediatorów zwaśnionych stron, a także zajmowali się szkoleniem lokalnych sił zbrojnych.
W czasie Wielkiej Wojny związani wysokobudżetowym kontraktem z Antalią żołnierze Osternhook przyczynili się do zatrzymania, a później pokonania sił Hammersteinu zbliżających się do Racławia. Po zwycięstwie wielu oficerów otrzymało od Króla Antalii ziemie, a także przywileje i tytuły szlacheckie. Pewna liczba zdemobilizowanych oficerów antalijskich postanowiło rozpocząć karierę najemnika.
Dziś żołnierze z Osternhook uchodzą wśród mieszkańców Znanego Świata za niezwyciężonych, a samo Miasto w zamian za świadczone przez wieki usługi otrzymało rozmaite przywileje: autonomię, ulgi celne i zwolnienie ze zobowiązań lennych.

Gospodarka

Najważniejszym źródłem dochodu Osternhook są wpływy z najmu Kompanii, a także przemysł zbrojeniowy i kupiectwo. Głównym ośrodkiem handlowym jest oczywiście Miasto. Mieszkańcy okolicznych wsi trudnią się zbieractwem, łowiectwem, rybołówstwem, pasterstwem, wyrębem lasu oraz przetwórstwem – zwłaszcza sprowadzonych przez kupców dóbr naturalnych.

Edukacja

W Osternhook od kilkudziesięciu lat istnieje Szkoła Wojny – prestiżowa uczelnia wojskowa, która zajmuje się kształceniem oficerów. Trafiają się tu lokalni żołnierze jak i wojskowi oraz książęta z całego Świata. Czesne jest jednak ze względu na prestiż bardzo wysokie, mało kogo stać.

Kultura i religia

Osternhook to kraj laicki i otwarty na różne kulty – jednak wszelkie świątynie i kapliczki traktuje się tu równoprawnie. Przodkowie żołnierzy pochodzą z różnych kultur, stąd religie od Ammanizmu po Dawną Wiarę, a nawet Zachaganizm. Są wśród nich też krasnoludy i orkowie. Toleruje się wszystkich, dopóki nie łamią miejscowego prawa. Jednak prawie zawsze wojak zapytany o wyznanie czy narodowość odpowie: jestem żołnierzem z Osternhook. Lud Miasta to już odrębny, żyjący z wojny naród.

Komunikacja

Wolne Miasto Osternhook leży na północnym szlaku prowadzącym ku twierdzom krasnoludów i Północnym Pustkowiom. U ujścia rzeki znajduje się dobrze chroniony przez ukształtowanie terenu port morski. W okolicach miasta leży też kontrolowany portal magiczny, który służy do szybkiego przerzucania wojsk na odległe teatry działań.

Armia

Miasto najemników, jak sama nazwa wskazuje, ma armie w pełni zawodową. Wprowadzono tu system stopni, który upowszechnił się na kontynencie. Kariera wojskowa jest tu jednakowa dla wszystkich: każdy może się zaciągnąć ( nie jest pytany o życiorys, więc różni ludzie tu ściągają), zaś o awansie decyduje test w boju. Jedyna metoda, by nie startować od szeregowca, to odpowiednia reputacja, która musi tu dotrzeć. Stopnie zdobywa się z ukończonymi kampaniami wojennymi. Stopień jest miarą umiejetności i doświadczenia, decyduje o żołdzie, ale nie koniecznie o funkcji. Organizacja armii jest bowiem standardowa: dziesiątki, setki i chorągwie. W dziesiątce może być więc kilku kaprali (jeżeli jest to doświadczona jednostka), jednak tylko jeden jest dziesiętnikiem. Podobnie w setce setnik rzadko jest jedynym sierżantem.

Stopnie wojskowe:

Osternhook- piechota

Szeregowy   
Kapral
Sierżant   
Porucznik   
Kapitan   
Pułkownik   

Osternhook- jazda

Jeździec   
Wachmistrz    (odpowiada sierżantowi)
Porucznik
Rotmistrz   

Osternhook- flota

Marynarz
Mat
Bosman
Porucznik
Kapitan
Admirał