Mapa świata

Autorem map jest Damian Jasiński


Autorem mapy jest Konrad Kąkol