Przeklęta Puszcza

Wielki las pomiędzy Antalią a Image Księstwem Wzgórza, zwany (przez ludzi!) Przeklętą Puszczą nie został dokładnie zbadany. Stało się to za sprawą zamieszkujących go, niechętnych ludziom, elfów Verquendi. Niewiele wiadomo o tej krainie. Nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z żadnym z ludzkich państw, jednak na dworach co pewien czas pojawiają się emisariusze Starszego Ludu. Trudno zdobyć jakąkolwiek wiedzę o leśnym społeczeństwie, gdyż nawet mieszkające pomiędzy ludźmi elfy, nigdy nie zdradzają o nim żadnych informacji. Ich religia jest zbliżona do Dawnej Wiary, pozostaje jednak zagadką.