Księstwo Sylverberg

W skrócie: Kraj wzorowany na kraju Daków, tereny średniowiecznej Rumunii, kraj forteczny, klimaty bałkańskie
Obecny Władca: Księżna Maria II Rosenkroitz
Dominująca religia: Azunizm (Ammanizm) Zachodni, państwo w dużej mierze laickie.

Historia
Swoją suwerenną historię Księstwo Sylverbergu rozpoczęło od oddzielenia się od Cesarstwa Hammersteinu, największego mocarstwa Znanego Świata, które zostało wyczerpane przegraną Wielką Wojną z Antalią. Ziemie Sylverbergu nie są rozległe i w większości stanowią je zbocza i doliny Gór Kamiennych, acz w skład księstwa wchodzą również niewielkie równiny po wschodnim brzegu Srebrnej Rzeki i nieduża zatoka zwana Srebrnym Tyglem, gdyż jak mawiają marynarze – w słoneczny dzień wody zatoki mienią się niczym najczystsze srebro. Górskie położenie stanowi atut dla mieszkańców i władz Sylverbergu. Wśród górskich grani, dolin o wąskich gardłach i wysokich ścianach, wzniesiono liczne twierdze i strażnice, chroniące przeprawy głównym szlakiem Handlowym między Cesarstwem, a Antalią. Tym sposobem Księstwo spełnia ważną rolę celno-handlową, swoistej bramy między wschodem i zachodem.

Ubiór
Mieszkańcy noszą stroje raczej skromne często o mocnych wpływach militarnych, będące mieszanką strojów z Hammersteinu i Antalii. Moda jest tu bardzo różnorodna, ponieważ Sylverberg jest tyglem kulturowym. Położenie na głównym szlaku Cesarstwo – Antalia czyni to niewielkie księstwo miejscem, w którym mieszają się kultury zachodu i wschodu.

Religia
Księstwo Sylverbergu kultywuje wiarę w nurcie Ammanizmu Zachodniego, choć religia tutaj nie miesza się z prawem. Swoje początki jednak lokalni badacze i teologowie upatrują w dawno zatraconej i tajemniczej cywilizacji Argos. Wielu mieszkańców ma w domach kapliczki bóstw opiekuńczych, których domniemane wizerunki czy imiona odkryto przez lata badań. Wielki nacisk kładzie się więc na badania, naukę i magię, a wszelakie manuskrypty, przedmioty czy choćby opowieści o zaginionej cywilizacji budzą w mieszkańcach księstwa, także ich władcy, dreszcze emocji. Innowiercy ścigani są rzadziej niż gdzie indziej, a magia jest mniej skrępowana nadzorem.

Wojsko
Siłą militarną Księstwa są nieliczne, ale bardzo dobrze wyszkolone i wyposażone oddziały piechoty, wojska najemne i oddziały Książenników. Książennicy to elitarne oddziały wojskowe, składające się zawodowych żołnierzy ćwiczonych od wczesnych lat młodzieńczych. Oficerowie rekrutowani są z czystej krwi Sylverbergczyków, zaś pozostali żołnierze, w większości, z dzieci emigrantów czy innorasowców. Oficerowie są bezgranicznie oddani sprawom Księstwa, a żołnierze sprawom oficerów. Podzieleni są na formacje specjalizujące się w różnego typu działaniach, liniowych, inżynieryjnych, wywiadowczych ect. Noszą oni barwy Sylverbergu – Czerwień, Czerń i Granat .

Magia
Na terenie Sylverbergu działa Książęca Kongregacja Magiczna, a w gościnnych progach Księżnej zatrzymało się wielu magów, zachęconych możliwością prowadzenia swoich badań w otwarty i jawny sposób.