Cesarstwo Hammerstein

W skrócie: Kraj wzorowany na średniowiecznej Rzeszy niemieckiej.
Obecny Władca: Brak, trwa spór o tron.
Dominująca Religia: Azunizm (Ammanizm) Zachodni, państwo w dużej mierze laickie.

Historycznie Hammerstein to związek całej rzeszy księstw i prowincji, rządzonych silną ręką Cesarza i rady książąt- elektorów. Swego czasu największe mocarstwo Znanego Świata, zostało wyczerpane przegraną Wielką Wojną z Antalią, w której utraciło przygraniczny Sylverberg (Silberberg). Północne prowincje najeżdżane są regularnie przez wikingów z Ragovar. Mimo to jego mieszkańcy czują nie do końca nieuzasadnioną wyższość wobec reszty Znanego Świata, co na obczyźnie miewa ujście w niemal przysłowiowym powiedzeniu “In Hammerstein…” (tutaj wyjaśniają, o ile lepiej dana rzecz jest urządzona w ich kraju).

Cesarstwo należy do państw gdzie wiara w Ammana, zwanego tu czasem Azunem, jest religią narodową. Jednak znacznie rzadziej niż w Antalii spotyka się fanatyków, a stosunek kapłanów do aktualnych wydarzeń jest zazwyczaj dyktowany pragmatyzmem. Innowiercy ścigani są rzadziej niż w Antalii, a magia jest mniej skrępowana nadzorem (choć nekromancja i demonologia są zakazane). Niemniej we wszystkich sporach politycznych i sukcesyjnych, zawsze wyciąga się “kwestie religijne”, zaś Arcykapłani są niemal tak wpływowi jak Elektorzy.

Hammerstein prowadzi ożywioną wymianę handlową z miastami- państwami zachodu i innymi krajami. Dysponuje potężnym przemysłem, w tym zbrojeniowym i wydobywczym. Szybko odbudowało również stosunki z Antalią, czego może dowodzić chociażby działalność na jej terenie Amsel Kurier, wywodzącego się z Cesarstwa przedsiębiorstwa pocztowego (jego placówkom utarło się nadawać nazwy o faunistycznym charakterze np. “Borsucza Nora” czy “Jaskółcze Gniazdo”). Stolica (Kaiserburg) jest największym ośrodkiem nauk magicznych w północnym świecie, słynnym z Cesarskiej Hammersztyńskiej Akademii Magicznej (w skrócie, no cóż, CHAM.).

Armia

W Cesarstwie obowiązuje system armii zawodowej. Składa się na nią regularna armia cesarska, oraz niezależni najemnicy zaciągający się na poszczególne wyprawy. Armia prezentuje dobry poziom wyszkolenia, w głównej mierze opiera się na piechocie. Liniowa piechota jest zdominowana przez dwie formacje: pikinierów i łuczników, których współdziałanie pozwalało zwyciężać antalijską kawalerię. Hammerstein posiada również liczną kawalerie (głównie średnio i lekko zbrojną), jak również dobrze wyszkolone jednostki specjalne (inżynieryjne, oblężnicze).
Armia jest zorganizowana podobnie jak zaciężne jednostki Antalijskie.
Siłą armii Hammersteinu jest jej kadra oficerska, składająca się z absolwentów specjalnych akademii. Jakkolwiek szlacheckie pochodzenie ułatwia dostanie się na taką uczelnię, to nie gwarantuje jej automatycznego ukończenia. Cesarz dba o pewną rotację stanowisk w siłach zbrojnych, co pozwala wyławiać najzdolniejszych oficerów. Stworzona na akademiach strategia blitzkriegu, opierająca się na szybkich wypadach i manewrach kawalerii, dezorganizującej obronę przeciwnika i nieustępliwym marszu piechoty w głąb jego terytorium była powodem sukcesów w wojnie przeciw Antalii

Znane jednostki

Blitzerzy (Błyskawice)- Średniozbrojna kawaleria strategiczna. To za jej pomocą udało się przełamać linie antalijskiej obrony i otworzyc drogę wgłąb kraju. Świetnie wyszkolona i sprawnie dowodzona machina wojny. Otoczona szacunkiem w Hammersteinie i nienawiścią w Antalii.

Pikinierzy: „Rycerzobójcy”, jednostki na których zatrzymują się szarże kawalerii. Twardzi i zdyscyplinowani, w każdej bitwie ponoszą ciężkie straty, jednak do końca utrzymują zwarty szyk.
Landsknechci: Najemnicy, zaciągający się na konkretne akcje wojenne. Otoczeni szeroką sławą świetnych wojowników i bezlitosnych grabieżców.

Saperzy: Jednostki inżynieryjne, najlepsze na kontynencie

Stopnie wojskowe:

Soldat
Gefraiter
Feldfebel
Leutnant
Hauptman
Major
Oberst
General