Kalendarium 100 P.A- 120 E.A
Okres Wydarzenia Globalne 
  ?- 100 P.ATen okres to prehistoria Kontynentu. Po niedawnych odkryciach w Hub Erthen w Antalii, uważa się, iż był to okres cywilizacji Argos. Cywilizacja ta miała jakoby osiągnąć wyższy od dzisiejszego poziom wiedzy magicznej, i ściągnąć na siebie zagładę, otwierając portale, nad którymi ówcześni magowie nie potrafili zapanować. Wiedza o Argos jest obecnie skrzętnie gromadzona przez magów i kapłanów z całego kontynentu, jednak ze względu na możliwości, jakie niesie ze sobą poznanie magii Argos, informacje na ten temat są pilnie strzeżoną tajemnicą rządów. Uważa się, iż sam Amman był potomkiem magów z Argos (lub wręcz jednym z nich)
100 P.A- 0 E.A 
Najdawniejsze znane zapiski i legendy pochodzą z tych czasów. Były to mroczne wieki, kiedy ludzkość była rozproszona przez krążące po świecie siły ciemności. Krążą pogłoski, iż był to szczytowy okres rozwoju Dawnej Wiary wyznawanej na Smoczych Wyspach oraz wiedźmy i druidów w najdzikszych ostępach Kontynentu. W tych czasach widziano ostatniego w Znanym Świecie Smoka.
 
 0-40 E.A Misja Ammana. Amman był herosem, który na terenie dzisiejszego Księstwa Wzgórza (najstarsza cywilizacja Kontynentu) rozpoczął swą walkę z demonami terroryzującymi ludność. Pod jego przewodnictwem rozproszone plemiona rozpoczęły się osiedlać. Pierwszy założony gród powstał w miejscu emanującym wielką siłą magiczną i  stał się stolicą przyszłego imperium. Wraz z rozwojem cywilizacji Ammana wyznawcy Dawnej Wiary zaczęli praktykować swe obrzędy w coraz większej konspiracji. 
 120 E.A 
Data wniebowstąpienia Ammana. Idea przez niego zapoczątkowana przekracza granice stepów Księstwa Wzgórza, jego misjonarze niosą ją na zachód początkując powstanie innych państw dzisiejszego świata.